Klub Dyplomaty

oficjalny partner

Projekt zakłada organizację cyklu ośmiu spotkań w ramach Klubu Dyplomaty, które będą odbywać się cyklicznie raz w miesiącu w najciekawszych i najbardziej reprezentacyjnych miejscach Polski. Organizację wydarzeń planujemy: w Zamku Królewskim w Warszawie w Pałacu pod Blachą * w Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie – Villa Intrata * w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich * w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przy Krakowskim Przedmieściu * w Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Każde spotkanie składa się z trzech części:

 1. Prelekcji historycznej przedstawiającej dane zagadnienie z historii Polski lub postaci historyczne.
 2. Tematycznego występu artystycznego z udziałem polskich artystów – muzyków, wokalistów i malarzy.
 3. Degustacji dań kuchni polskiej.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat kultury i historii Polski oraz promocja Polski za granicą poprzez zaangażowanie środowisk dyplomatycznych zaproszonych do udziału w wydarzeniach. Spotkania będą także okazją do podkreślania wspólnych wątków historycznych Polski i innych krajów.

Spotkania skierowane są do dyplomatów przebywających w Polsce, w tym do ambasadorów zrzeszonych w Klubie Ambasadorów Mówiących po Polsku. Celem projektu jest budowanie wizerunku Polski w świecie i upowszechnianie wiedzy o polskiej historii oraz kulturze, a także prezentacja tradycyjnej polskiej kuchni.

Szczegółowy program spotkań:

 1. Polska-Ukraina, historia relacji.

Prelekcję historyczną wygłosi prof. Andrzej Nowak, autor publikacji „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.” W części artystycznej planowany jest występ polsko-ukraińskiego duetu Natalia Kowalenko – Aleksander Ładysz. W repertuarze pieśni polskie, ukraińskie i światowe z akompaniamentem. Prowadzenie: Anna Popek. W programie degustacja dań polskiej kuchni kresowej. Dania przygotuje Jarosław Uściński, Prezes Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w Pałacu pod Blachą.

 1. Ignacy Domeyko – ojciec światowej geologii.

Prelekcję historyczną wygłosi prof. dr. hab. Mariusz Ziółkowski, Prezes Zarządu Oddziału Polskiego the Explorers Club. W części artystycznej wystąpi Joanna Rawik z akompaniamentem. Spotkanie poprowadzi Anna Popek. W programie degustacja dań polskiej kuchni szlacheckiej przygotowana przez Jarosława Uścińskiego, Prezesa Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Spotkanie odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

 1. Tadeusz Kościuszko – żołnierz, rysownik, inżynier.

Prelekcję historyczną wygłosi Janusz Wesołowski, autor książki „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch kontynentów”. O twórczości artystycznej Tadeusza Kościuszki opowie Mariusz Klarecki – kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. W programie pokaz tańców historycznych z epoki napoleońskiej w wykonaniu grupy „Sarmata”. Spotkanie poprowadzi Anna Popek. Dania XVIII-wiecznej kuchni polskiej przygotowuje Jarosław Uściński – Prezes Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.

 1. Józef Wybicki – twórca polskiego hymnu.

Prelekcję historyczną wygłosi prof. Maria Pomianowska, która wykona też polskie utwory z XVIII wieku na wiolonczeli. Spotkanie poprowadzi Anna Popek. Dania kuchni polskiej przygotowuje Jarosław Uściński – Prezes Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Spotkanie odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie.

 1. Sztuki dekoracyjne, architektura, awangarda w Polsce.

Prelekcję wygłosi prof. UKSW Małgorzata Wrześniak – historyk sztuki. W części artystycznej wystąpi kwartet smyczkowy ATMA Quartet, a w części kulinarnej „Polska kuchnia w dwudziestoleciu międzywojennym” serwowane będą dania kuchni międzywojennej, które przygotuje Villa Intrata. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

 1. Przyroda jako źródło inspiracji polskich malarzy

Prelekcję na temat malarstwa wygłosi artysta plastyk Prof. Marek Dzienkiewicz. W części artystycznej „Malogranie” – Michał Sołtan i Magdalena Jankowska, malowanie obrazu podczas występu muzycznego. Spotkanie poprowadzi Anna Popek. Dania kuchni dworskiej z okresu panowania Jana III Sobieskiego przygotowuje Jarosław Uściński, Prezes Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.

 1. Polska muzyka romantyczna (F. Chopin, K. Szymanowski, S. Moniuszko, A. Tasman).

Prelekcję wygłosi dyrygent Paweł Kotla. W programie utwory kompozytorów polskich w wykonaniu kwartetu smyczkowego pod dyrekcją Pawła Kotli. Spotkanie poprowadzi Anna Popek. Dania kuchni polskiej przygotowuje Jarosław Uściński, Prezes Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Spotkanie odbędzie się w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

 1. Polscy odkrywcy i naukowcy: Łukasiewicz, Piłsudski, Curie.

Prelekcję o polskich naukowcach: etnografie i badaczu Bronisławie Piłsudskim – bracie Józefa Piłsudskiego oraz o polskich odkrywcach Kanionu Colca, poprowadzi prof. dr. hab. Mariusz Ziółkowski, Prezes Polskiego Oddziału The Explorers Club, fundator nagrody im. Benedykta Polaka Polska. Poczęstunek tematyczny „Kuchnia w podróży” przygotowuje Jarosław Uściński, Prezes Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Podczas spotkania zaprezentujemy m.in. zdjęcia eksponatów naczyń podróżnych zgromadzonych w Zamku Żupnym w Wieliczce. Spotkanie poprowadzi Anna Popek. Spotkanie odbędzie się Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.