Skip to main content

Nasza misja

Fundacja Kulturalna Polska zajmuje się promocją polskiej kultury, tradycji i obyczajów. Chcemy promować Polskę w świecie i przybliżać naszą historię poprzez wydarzenia kulturalne, wykłady, audycje radiowe i programy telewizyjne. Naszą misją jest przypominanie, jak ważny dla budowania pozytywnych relacji na co dzień jest szacunek do drugiego człowieka.

Naszą działalność opieramy o pozyskane dotacje i darowizny.
Wesprzyj Fundację Kulturalna Polska

Bank ING nr konta: 19 1050 1012 1000 0090 8266 4229

Dziękujemy!