Skip to main content

Ulicami historii

projekt zakłada stworzenie edukacyjnego formatu radiowego obejmującego 38 audycji nagrywanych w polskich miastach.
Tematem każdej audycji będzie patron jednej, wybranej ulicy.

Projekt nakreśli pozytywny wizerunek Polski poprzez ukazanie życiorysów autentycznych osób, które walczyły o cenione u nas wartości – wolność, prawdę i szacunek dla wiary katolickiej. Przedstawione postaci będą inspiracją dla współczesnych Polaków.

Audycje pokażą w jaki sposób polskie tradycje narodowe – w tym tradycje demokratyczne oraz katolickie kształtowały świadomego obywatela, gorącego patriotę i odpowiedzialnego gospodarza swej ziemi.

Emisja w radiu Wnet i internecie umożliwi dotarcie do młodzieży i osób dorosłych i wpłynie na promowanie historii oraz budowanie postaw patriotycznych.

Popularyzacja wiedzy dotyczącej historii Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji katolickich wpłynie zaś na kształtowanie postaw proobywatelskich.

Poniżej zamieszczamy materiały zrealizowane w ramach projektu.

Projekt pt. „Ulicami Historii” dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Kwota dofinansowania 150 000 złotych.”

Patronat medialny: