Skip to main content
Projekty

Ulicami historii

Projekt zakłada stworzenie edukacyjnego formatu radiowego obejmującego 38 audycji nagrywanych w polskich miastach. Tematem każdej audycji będzie patron jednej, wybranej ulicy. Projekt nakreśli pozytywny wizerunek Polski poprzez ukazanie życiorysów autentycznych osób, które walczyły o cenione u nas wartości – wolność, prawdę i szacunek dla wiary katolickiej. Przedstawione postaci będą inspiracją dla współczesnych Polaków. Audycje pokażą w jaki sposób polskie tradycje narodowe – w tym tradycje demokratyczne oraz katolickie kształtowały świadomego obywatela, gorącego patriotę i odpowiedzialnego gospodarza swej ziemi.

Emisja w radiu Wnet i internecie umożliwi dotarcie do młodzieży i osób dorosłych i wpłynie na promowanie historii oraz budowanie postaw patriotycznych. Popularyzacja wiedzy dotyczącej historii Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji katolickich wpłynie zaś na kształtowanie postaw proobywatelskich.

Więcej informacji o projekcie.